Talno ogrevanje

Osnovne informacije o ogrevanju

Flower

Centralno ogrevanje in talno gretje

Centralno ogrevanje temelji na fizikalnem zakonu, po katerem voda, segreta v kotlu, postaja lažja in se po ceveh, povezanih s kotlom širi v radiatorje v druge prostore. Centralno ogrevanje tako omogoča segreti vodi, da se širi, ohlaja, postaja težja in se zato vrača h kotlu, kjer se ponovno segreje. Centralno ogrevanje je načeloma sestavljeno iz kotla oziroma peči za centralno ogrevanje , ogrevalnih teles, razvodnega sistema, ki ga tvorijo med seboj in s kotlom povezane cevi in, nenazadnje, raztezne posode.

Kotel je izvor tople vode, ki zagotavlja ustrezno toplotno energijo za centralno ogrevanje. Toplo vodo iz kotla nato po ceveh prek radiatorjev prenašamo v prostore, ki jih želimo ogrevati. Toplotno energijo v kotlu pa lahko zagotavljamo z vsemi vrstami goriv, kot so trdna goriva, olje, plin ali ga segrevamo na elektriko. Centralno ogrevanje je varen sistem z primerno velikimi in ustrezno nameščenimi varnostnimi ventili.

Talno gretje je pa najstarejši poznan sistem za centralno ogrevanje prostorov. Talno gretje je poznano še iz rimskih časov, kjer je bil prenosnik toplote zrak oziroma dimni plini, ki krožili po kanalih pod hišo. Talno gretje spada v tako imenovano skupino ploskovnih ogrevanj, kjer najdemo še stensko in stropno ogrevanje. Za talno gretje so cevi položene v tla in toplota ogrete vode se prenaša od cevi na talno konstrukcijo in od tod na zrak v prostoru v obliki sevanja in konvekcije. Talno gretje tako omogoča, da so pri tleh temperature najvišje in padajo proti stropu, temperaturni profil po višini prostora pa je najbližji idealnemu. Sodobno talno gretje se je razvilo pred drugo svetovno vojno, v zadnjem času pa doživlja veliko popularno in širšo uporabo. Razlogi za talno gretje so predvsem hitra montaža in manjši stroški ter izboljšana toplotna zaščita zgradb. Talno gretje, sistem za centralno ogrevanje, je idealna in cenovno ugodna rešitev za vse vrste zgradb.

Talno gretje in zdravje

Kaj je zdravje?

V definicijo WHO, ki jo imenujemo tudi definicija zdravja poleg odsotnosti bolezni in stanja popolnega telesnega in socialnega zadovoljstva, prištevamo tudi bivalno okolje v katerem se človek nahaja oz. prebiva.

Skozi milijone let so se spreminjale človekove navade, hkrati pa tudi bivalno okolje, kar pa posledično pomeni spremembo tudi za človekovo zdravje.

Moderni pogledi na življenje priporočajo sistem treh osmic; 8 ur počitka, 8 ur rekreacije in 8 ur dela. Bivalni prostor pa lahko razdelimo na tri dele: prostor za počitek, prostor za delo in prostor za bivanje.

Na takšno bivalno okolje pa lahko vplivamo z tehničnimi sredstvi. Vplivamo lahko na temperaturo, vlažnost in svetlobo v prostoru;  pa tudi velikost bivalnega prostora lahko izbiramo. Seveda lahko izbiramo tudi gradbeni material za gradnjo.

Temperatura in talno gretje

Temperatura v prostoru v katerem bivamo, spimo in delamo je izredno pomembna za počutje človeškega organizma. Človek lahko regulira temperaturo na okoli 37 stopinj celzija, vendar pa lahko vsaka sprememba okolja ali organizma vpliva tudi na regulacijo temperature. Človek se najbolje počuti v okolju z temperaturo okoli 22 stopinj celzija. Mlajši se nekoliko bolje počutijo pri nižji temperaturi, medtem ko starejši ljudje imajo rajši nekoliko višjo temperaturo. Temperaturo merimo 10 centimetrov od tal.

Preberi do konca »