Talno ogrevanje

Osnovne informacije o ogrevanju

Flower

Posts Tagged ‘optimalna temperatura’

Talno gretje in zdravje

Kaj je zdravje?

V definicijo WHO, ki jo imenujemo tudi definicija zdravja poleg odsotnosti bolezni in stanja popolnega telesnega in socialnega zadovoljstva, prištevamo tudi bivalno okolje v katerem se človek nahaja oz. prebiva.

Skozi milijone let so se spreminjale človekove navade, hkrati pa tudi bivalno okolje, kar pa posledično pomeni spremembo tudi za človekovo zdravje.

Moderni pogledi na življenje priporočajo sistem treh osmic; 8 ur počitka, 8 ur rekreacije in 8 ur dela. Bivalni prostor pa lahko razdelimo na tri dele: prostor za počitek, prostor za delo in prostor za bivanje.

Na takšno bivalno okolje pa lahko vplivamo z tehničnimi sredstvi. Vplivamo lahko na temperaturo, vlažnost in svetlobo v prostoru;  pa tudi velikost bivalnega prostora lahko izbiramo. Seveda lahko izbiramo tudi gradbeni material za gradnjo.

Temperatura in talno gretje

Temperatura v prostoru v katerem bivamo, spimo in delamo je izredno pomembna za počutje človeškega organizma. Človek lahko regulira temperaturo na okoli 37 stopinj celzija, vendar pa lahko vsaka sprememba okolja ali organizma vpliva tudi na regulacijo temperature. Človek se najbolje počuti v okolju z temperaturo okoli 22 stopinj celzija. Mlajši se nekoliko bolje počutijo pri nižji temperaturi, medtem ko starejši ljudje imajo rajši nekoliko višjo temperaturo. Temperaturo merimo 10 centimetrov od tal.

(more…)